Nye virkningsmåder - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
I de følgende projekter i CeHoS undersøger vi andre virkemåder, hvorved kemikalier kan være hormonforstyrrende end ved at forstyrre hormoners binding til de klassiske hormonreceptorer. Klik på titlen af det projekt du vil læse mere om:

Projektleder: Læge Niels Erik Skakkebæk, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Projektleder: Miljøkemiker Hanna Johansson, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet
 
Projektleder: Molekylærbiolog Terje Svingen, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet
 
Non-genomiske effekter af hormonforstyrrende stoffer
Projektleder: Læge Niels Erik Skakkebæk, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet
 
Hormoner og hormonforstyrrende stoffers virkemåder har vist sig, at være langt mere komplekse end tidligere antaget.
For de naturlige kønshormoner er deres binding til specifikke hormon­receptorer inde i cellerne og en efterfølgende aktivering af specifikke gener forholdsvis godt beskrevet. Flere hormonforstyrrende stoffer er vist, at påvirke de sammen hormonreceptorer. Nye studier har dog vist, at kønshormonerne ud over deres virkninger gennem de velbeskreven hormonreceptorer også har andre effekter, som involverer andre mekanismer (f.eks. Ca2+-signalering i cellerne). Omfanget af hormonforstyrrelser via disse langt dårligere belyste mekanismer er stort set ukendt.
Vi påviste fornyeligt, at hormonforstyrrende stoffer kan efterligne kønshormonet progesterons virkning på humane sædceller via en nyopdaget virkemåde. Sædcellens evne til at svømme mod ægget, modne og trænge gennem æggets membranerne, styres gennem Ca2+-signalering i sædcellen. Ca2+­signaleringen kontrolleres gennem den sædspecifikke Ca2+ kanal, CatSper, som progesteron naturlig regulerer. Vores studer har hidtil vist, at 40 ud af 119 testede kemikalier kunne efterligne progesterons virkning på CatSper og inducere Ca2+-signaler i humane sædceller. I dette CEHOS projekt vil vi nærmere undersøge flere af de kemikalier, som kunne inducere et kraftigt CatSper Ca2+-signal, mht. deres effekter på sædcellernes funktion. 

 
Karakterisering af ikke-hormonreceptor-medierede hormonfor-
styrrende effekter på hunlig reproduktion
Projektleder: Miljøkemiker Hanna Johansson, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet
 
Karakterisering af Hedgehog-medieret ikke-genomiske hormon-forstyrrende effekter på reproduktionen
Projektleder: Molekylærbiolog Terje Svingen, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet
 
Kemikaliers hormonforstyrrende effekter skyldes ofte at kemikaliernes molekylære struktur ligner de naturlige kønshormoners og kemikalierne kan derfor binde til hormonernes naturlige receptorer og forstyrre deres signalering. Der er dog flere kemikalier, der kan have skadelige effekter på reproduktions­organer, uden at de tilsyneladende virker gennem disse klassiske mekanismer. Det skyldes, at mange andre signalerings veje, der er vigtige for reproduktionsudviklingen, også formodes at kunne blive forstyrret af kemikalier.
 
I begge disse projekter undersøger vi nogle udvalgte stoffer, for eksempel svampemidlet Itraconazole, og deres effekter på reproduktionsorganernes udvikling under forsterstadiet. Vi undersøger både testikler og æggestokke i rotter, for at beskrive hvorledes kemikalier forstyrrer deres normale udvikling og hvordan de på længere sigt kan forstyrre reproduktionsevnen ved at forårsage nedsat hormonproduktion. Vi benytter også cellekulturer for at se nærmere på de molekylære mekanismer der er forstyrrede, for bedre at forstå hvordan de skadelige effekter opstår, og for at udvikle nye testmetoder til at teste forskellige kemikalier med det formål at forbedre fremtidens kemikalieregulering.  


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu