ED liste - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

ED liste

Ni nye stoffer identificeret som hormonforstyrrende – ny rapport offentliggjort

Som led i et CeHoS projekt har forskere fra DTU Fødevareinstituttet gennemgået forskellige myndigheders og NGO’ers eksisterende lister med i alt mere end 7.000 mistænkte, hormonforstyrrende stoffer. Stofferne blev prioriteret efter mængden af viden om hormonforstyrrende egenskaber og viden om udsættelse for stofferne.
 
Forskerne satte 172 af stofferne på en prioriteret liste, da gennemgangen tydede på, at der for disse stoffer:
- er data tilgængelig til at kunne bedømme, om stofferne har hormonforstyrrende egenskaber
- stofferne har hormonforstyrrende virkning
-  er høj sandsynlighed for, at mennesker eller miljøet bliver udsat for dem.
Fra denne prioriterede liste på 172 stoffer blev 13 stoffer efterfølgende udvalgt i samarbejde med forskere fra SDU og evalueret grundigt ud fra bl.a. de nye EU kriterier for hormonforstyrrende stoffer for biocider og pesticider i EU.
 
For i alt ni af disse 13 stoffer, fandt forskerne et solidt videnskabeligt belæg for, at de er hormon­forstyrrende. For de resterende fire stoffer er der til gengæld huller i den tilgængelige viden. Forskerne vurderer dog, at der er betydeligt belæg for at betegne de fire som mistænkt hormon­forstyrrende. Blandt de ni stoffer, som identificeredes som hormonforstyrrende, findes blandt andet pesticidet Prochloraz, der må bruges i hele EU på nær Danmark og Malta, og BPAF (Bisphenol AF), som er et alternativ til BPA (Bisphenol A).
 
Ifølge forskerne ved DTU Fødevareinstituttet viser listen over de ni hormonforstyrrende stoffer kun toppen af isbjerget. For ganske mange af de gennemgåede stoffer er der brug for mere forskning og flere data for at vurdere stoffernes hormonforstyrrende virkning, eventuelle skadelige effekt og for at vurdere, i hvor stort omfang mennesker og miljøet bliver udsat for stofferne.
 
Miljøstyrelsen har støttet projektet, fordi den videnskabelige dokumentation kan bruges til at påvirke EU-reguleringen, så den beskytter forbrugerne og miljøet bedre end hidtil.
 
Den fulde rapport er på engelsk og kan findes her. Appendiks til rapporten kan hentes her.


Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold