ED risk report - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

ED risk report

Risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer – beskyttende nok?
 
Risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer bør tage bedre højde for usikkerheder omkring skadelige effekter, så risikoen ikke undervurderes.
I et projekt under Center for Hormonforstyrrende Stoffer har forskere fra DTU Fødevareinstituttet, Syddansk Universitet og Rigshospitalet for Miljøstyrelsen udarbejdet anbefalinger til, hvordan risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer bedre kan tage højde for huller i den nuværende viden om skadelige effekter af kemiske stoffer.
 
Projektrapporten ”Interpretation of knowledge on endocrine disrupting substances (EDs) – what is the risk?”, som er på engelsk, kan ses og hentes HER.
 
Både i Danmark og internationalt er der politisk enighed om, at menneskers og miljøets udsættelse for hormonforstyrrende stoffer skal minimeres. For at kunne lovgive på en måde, der beskytter både mennesker og miljø, er det afgørende for lovgiverne at vide, hvor meget eller lidt, der skal til af et stof for at det kan give skader. Til dette er risikovurderinger et vigtigt redskab. Risikovurderinger af hormon­forstyrrende stoffer bliver i dag ofte genstand for efterfølgende diskussion, fordi de bygger på mangelfuld viden.
 
Ekstra usikkerhedsfaktor skal beskytte de mest sårbare
Forskerne foreslår i rapporten at ekstra usikkerhedsfaktorer kan tages i brug for at sikre at risikoen ikke undervurderes pga. manglende data eller brug af ufølsomme testmetoder. Hvis, for eksempel, en risikovurdering baseres alene på studier af voksne forsøgsdyr, anbefaler forskerne, at vurderingen tillægges en ekstra usikkerhedsfaktor. Derved tages der højde for, at den skadelige effekt af hormonforstyrrende stoffer ofte er langt større, når man udsættes for dem under mere følsomme perioder i livet (f.eks. under forstertilstanden, som nyfødt eller i puberteten).
 
Forskerne anbefaler også at kemikaliers hormonforstyrrende egenskaber risikovurderes ud fra antagelsen om, at der ikke er en nedre tærskel, dvs. en dosis så lav at hormonforstyrrelser ikke forekommer. Dette svarer til den måde, man allerede i dag risikovurderer kræftfremkaldende stoffer.
 
Rapporten skal bruges internationalt 
I 2018 trådte nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer i kraft i EU for biocider og pesticider. Den nye rapport skal blandt andet bruges som Danmarks videnskabelige input til det igangværende arbejde i EU med at risikovurdere disse stoffer.
Projektet har også trukket på viden fra nogle af Europas ledende eksperter inden for hormonforstyrrende stoffer, der har været samlet på en international workshop for at diskutere metoder til at risikovurdere.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold