Mekanistiske studier - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Hvad laver vi ? > Projekter
Nøglen til at forstå hormonforstyrrelser er, at forstå hvordan hormoner og hormonforstyrrende stoffer virker. I de følgende projekter i CeHoS undersøger vi hormonforstyrrende stoffers virkemåder og hvordan udsættelse for hormonforstyrrende stoffer kan føre til skadelige effekter på helbredet. Flere af projekterne har fokus på pesticider. 
Klik på titlen af det projekt du gerne vil læse mere om:

Projektleder: Molekylærbiolog Terje Svingen, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Projektleder: Biolog Anne Jørgensen Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Projektleder: Postdoc Anna Rosenmai, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Projektleder: Professor Anne-Marie Vinggaard, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Projektleder: seniorforsker Marta Axelstad, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet
Hormonforstyrrende effekter og mekanismeudredelse af azol-svampemidler
Projektleder: Molekylærbiolog Terje Svingen, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Azol-svampemidler er en stor gruppe stoffer, der benyttes til bekæmpelse af svampeinfektioner i både mennesker og planter. Der er mistanke om, at flere azol-svampemidler kan have hormonforstyrrende effekter.
I dette projekt har vi udvalgt azol-stofferne Triticonazole og Flusilazole, der benyttes i vid udstrækning på kornmarkerne for at bekæmpe svampeangreb. I et rottestudie ser vi nu nærmere på, hvordan disse svampegifte kan påvirke udviklingen af testiklerne og ovarierne samt hormonniveauerne hos fostre. Ved brug af celler i kultur kigger vi derefter nærmere på mekanismerne bag.
Formålet er at undersøge virkningsmåder for, hvordan kemikalier generelt kan påvirke kønsudviklingen hos piger og drenge. Når vi forstår disse mekanismer, kan vi bedre forudsige hvilke stoffer, der kan være skadelige for menneskers forplantningsevne.


Testmodeller for hormonforstyrrende effekter på den humane føtale testikeludvikling og funktionen af voksent humant testikelvæv
Projektleder: Biolog Anne Jørgensen Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

For mange hormonforstyrrende stoffer er vores viden om deres virkemåde, og hvordan de fører til skadelige helbredseffekter hos mennesker, meget begrænset. I dette CeHoS projekt vil vi belyse de mekanismer og såkaldte AOPer1 (adverse outcome pathways) via hvilke hormonforstyrrende stoffer kan medføre varige skader på testikeludvikling og funktion.
 
I projektet benyttes humane ex-vivo testikelvævskulturer, der gør det muligt, at undersøge effekter af kemikalier direkte på føtalt og voksent testikelvæv, som dyrkes i optimeret cellemedie. Ud over at vurdere eventuelle ændringer i vævets opbygning kan vi undersøge for ændringer i testiklens dannelse af kønshormoner og i gen- og protein-ekspression af cellespecifikke enzymer og proteiner.

Figur: Skematisk oversigt over den ex-vivo testikelvævskultur model som benyttes i projektet. Testikelvævet dyrkes i en såkaldt ”hanging drops” model, hvor små vævsstykker dyrkes i en dråbe af medie med eller uden testkemikalierne. Ved at vævet hænger i en dråbe kan man bevare 3D-strukturen i vævet under dyrkningen. Dette er meget vigtigt da opretholdelsen af opbygningen af testikelvævet er afgørende for, at de forskellige celler fungerer naturligt. 
 
[1] AOP eller ”adverse outcome pathway” er benævnelsen for den kæde af biologiske begivenheder, som fører fra at et skadeligt stof kommer ind i kroppen til at en skadelig helbredseffekt er påviselig.

Hvordan hormonforstyrrende stoffer virker
Optimering af in vivo, ex vivo og in vitro modeller for thyreoideahormonforstyrrelser
Projektleder: Postdoc Anna Rosenmai, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Nogle kemikalier kan påvirke thyreoideahormonbalancen, som er nødvendig for normal hjerneudvikling. På trods af dette mangles modeller til at påvise årsager til og effekter af thyreoideahormonforstyrrelser. En lovende model er thyreoideakulturer, som kan give ny mekanistisk viden, samt tillade testning af flere stoffer hurtigere. 
Formålet med projektet er at videreudvikle modeller til undersøgelser af thyreoideahormonforstyrrelser ved at kortlægge molekylære forskelle i rotte thyreoidea over tid og mellem køn for identifikation af følsomme vinduer, samt undersøge artsforskelle i toksisk respons mellem ex vivo rottemodellen og in vitro kulturerede humane thyrocytter. Denne information skal bruges til at optimere ex vivo modellen til at afspejle de mest sensitive tidspunkter i thyreoideaudvikling, samt få en bedre forståelse for sammenlignelighed mellem ex vivo og in vitro modellerne.

Hormonforstyrrende effekter i humane stamceller
Projektleder: Professor Anne-Marie Vinggaard, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Formålet med projektet er at undersøge om humane inducerede pluripotente stamceller (hIPSC) er egnede til at undersøge kemikalier for hormonforstyrrende effekter. Vi har på DTU udviklet et 3D hIPSC-baseret assay, der kan teste kemikalier for meget tidlige fosterskadende effekter, der typisk ikke involverer en hormon-effekt. Spørgsmålet er om assay’et også kan anvendes til at teste kemikalier for hormonforstyrrende effekter? Vi vil først karakterisere de humane stamceller mht. udtryk af gener for hormonreceptorer og enzymer der indgår i hormonproduktion, og undersøge om cellerne producerer steroidhormoner. Dernæst vil vi undersøge om steroidhormoner og miljøkemikalier er i stand til at hæmme hIPSC differentiering. Målet er at opnå viden om molekylære mekanismer bag hormonforstyrrende kemikaliers reproduktionsskadelige virkninger, som kan vise om assayet er egnet til regulatorisk anvendelse.

Vores ny-udviklede hIPSC-baserede assay er beskrevet HER.

Thyreoideahormonforstyrrelser i leveren
Projektleder: seniorforsker Marta Axelstad, Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktions­toksikologi, DTU Fødevareinstituttet

Mange af de kemikalier vi i dag betragter som hormonforstyrrende, er det igennem deres påvirkning af
thyreoideahormonsystemet, hvilket kan lede til effekter på hjernens udvikling. Nogle af udfordringerne i den
regulatoriske håndtering af thyreoideahormon (TH)-forstyrrende stoffer ligger i vores manglende forståelse
af hvilke effekter og kompensationsmekanismer der er i leveren under TH-forstyrrelser, og hvordan disse
relaterer sig til effekter på hjernens udvikling. Vi har udført store dyreforsøg der undersøger effekter af THforstyrrende
stoffer på hjernens udvikling og vi vil nu undersøge hvilke effekter disse stoffer har i leveren. Formålet med projektet er at øge vores forståelse af effekter i leveren af eksponering til kemikalier der
påvirker thyroideahormon-systemet via forskellige mekanismer. Vi vil ved hjælp af BRB-sekvensering (Bulk RNA barcoding
and sequencing) lave en fuld kortlægning på mRNA niveau af effekter i leveren under
thyreoideahormoninsufficiens igennem udviklingen og dernæst holde dette ”kort” op imod effekterne i
leveren efter eksponering til kemikalier der forstyrrer thyreoidea-hormonsystemet via forskellige
mekanismer.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu