Oversigtsfigur - kemikalier i danskerne - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Hoved menu:

Så mange danskere har kemikalier i kroppen 

CeHoS har gennem mange år målt danskernes udsættelse for forskellige hormonforstyrrende stoffer. Vi har målt stofferne i urinprøver fra børn, unge og voksne. Figuren her giver et overblik over nogle af vores resultater. Hver række angiver et specifikt hormonforstyrrende stof (se forklaring under figuren) og skalaen 0-100 angiver, hvor stor en andel (%) af de undersøgte personer, der var udsat for det enkelte kemikalie. Hvis den farvede streg går helt ud til 100% er det givne hormonforstyrrende stof fundet i alle de personer, vi har testet. Farvekoderne angiver børn (grøn), børn og unge (orange), unge mænd (blå) og gravide kvinder (rød). 

Der findes langt flere potentielt hormonforstyrrende stoffer end dem, der fremgår af figuren. Dette er blot et lille udpluk.

Følgende stoffer er blevet målt i urinprøverne: MEP (nedbrydningsprodukt af phthalaten DEP), sum MBP(i+n) (nedbrydningsprodukt af phthalaten DBP), MBzP (nedbrydningsprodukt af phthalaten BzBP), sum DEHPm (summen af nedbrydningsprodukter fra phthalaten DEHP), sum DiNPm (summen af nedbrydningsprodukter fra phthalaten DiNP), BPA (bisphenol A), TCS (triclosan), TCCB (triclocarban), BP-3 (benzophenon-3), sum DCP (sum af phenolerne 2,4-dichlorophenol og 2,5-dichlorophenol), 2,4,5-TCP (2,4,5-trichlorophenol), 2-PP (2-phenylphenol), 4-PP (4-phenylphenol), MeP (methylparaben), EtP (ethylparaben), sum PrP (sum af parabenerne n-propylparaben og iso-propylparaben), sum BuP (sum af parabenerne n-butylparaben og iso-butylparaben) og BzP (benzylparaben). 

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu